Comenius
Avaleht > Tell us what you eat > Osalemise tingimused

Osalemise tingimused

Õpilane, kes kandideerib projektipõhisele kohtumisele partnerriigis, peaks täitma ära alltoodud tingimused:
  • õpilasel peab olemas olema pass, mis peale reisi lõppu kehtib veel vähemalt 6 kuud. ID-kaardi olemasolu ei taga reisimist partnerriikidesse. Enne reisi palun korra ka pass kooli kaasa võtta, et ka projektijuht saaks kindel olla dokumendi korrasolekus.
  • õpilane sisestab kontaktandmed siia, et partnerkoolide õpilased saaksid teiega suhelda! Ole hea ning anna sellest teada ka projektijuhile, et Sinu e-postiaadress saaks lisatud postiloendisse ning seeläbi saaksid infot kui seda saadetakse.
  • õpilase hinded peavad korras olema ja selle tunnistuseks täita ära ajutise õppetööst vabastamise leht ehk siis küsida aineõpetajatelt allkirjad, lapsevanema poolt täita ära avalduse pool ja toimetada õigeaegselt see minu kätte. See paber toimib ka ühtlasi lapsevanema nõusolekuna, et tema laps võib sõita partnerkohtumisele välisriiki. Selleks tuleks avaldusele kirjutada, et soovitakse oma lapse ajutist vabastust õppetööst seoses näiteks õpilase sõitmisega Comenius projektikohtumisele mingisse konkreetsesse riiki - nimetada see riik kindlasti ka avalduses lisaks ajavahemikule, mille kohta vabastust küsitakse. Kui vanus on üle 18 siis isikut tõendav dokument palun kaasa võtta kui on otsustamise hetk.
  • lapsevanema kirjalik nõusolek, et ollakse ka nõus majutama välisõpilast (või -õpilasi - siis mitu?) 2013 aasta kevadel nädal aega oma kodus.". Alla palun kirjutada lapsevanema nimi loetavalt ning tema kontaktandmed (soovitavalt mobiilinumber või kui seda ei ole siis vähemalt kodune lauatelefon ja kui on siis ka e-postiaadress või kui neid ühtegi ei ole siis see kontakt, mis on). Kui õpilane on ise elamispinna omanik siis palun kaasa võtta omanikupaberid.
  • õpilane täidab ära vastava partnerriigis kohtumise ajaks ettenähtud tegevused ehk siis esitab vastava partnerriigi tegevuste tabelis kokkulepitud ajaks oma tööd, materjalid - esitlused, pildid, videod vms - nende põhjal valitakse parimad välja
  • õpilane kinnitab oma osalussoovi vastava lepinguga.
  • õpilane tutvub kasulike viidetega

NB! Osalemine projektis ei eelda ilmtingimata reisimist partnerriikidesse! Ka kohapeal Eestis on vaja abilisi, et projekti tegevused täita - eriti siis kui on vaja leida peresid, kes on nõus majutama külalisõpilasi. Projektis osalemine annab aga võimaluse suhelda partnerriigi õpilastega ning seeläbi luua kasulikke koostöösuhteid teiste Euroopa riikidega.


NB! Kui lapsevanem saadab elektrooniliselt dokumendi siis peab see olema digiallkirjastatud lapsevanema poolt!  Videoõpetused ID-kaardi ja mobiil-ID kasutamise kohta leiab siit aadressilt.

Kuigi saatja e-postiaadress on lapsevanema oma siis ei ole see piisavaks tõendiks, et fail tuleb lapsevanemalt. Lapsevanema poolt digiallkirjastatud dokumendi võib aga ka õpilane ise saata.

Failivorminguna eelistan PDF-faili. Seda saab teha nii MS Office 2010 (või uuemaga) kui ka LibreOffice-iga. Viimane on ka kõigile tasuta kättesaadav.